top of page

סרטונים

קליעה בערבה אי שם באירלנד.

קליעה בערבה אי שם באירלנד

קליעה מסורתית

השראה מאחיותינו הקולעות הרוחניות בארה"ב.

מומלץ כשיר הספונג'ה האולטימטיבי. 

חוויות מסדנת קליעה מסורתית בארה"ב

עוד על ליקוט וקליעה מהמסורת האינדיאנית

קליעת הציפורים

למי שרוצה להתנסות ולהעמיק במלאכות קדומות -

התכנסות אבני דרך נערכת מידי אביב. 

הדגמה מרתקת לסיום סל ליפוף - קולע ומלמדת הקולע המוכשר עודד ריעני

סרט יפיפה - המורה הראשונה שלנו לקליעה

לינקים והמלצות

bottom of page