top of page
לוח_שנה_ענת_אייזנקוט26.jpg

הקורס כולל 12 נושאים, על פי חודשי השנה בכל חודש נלמד ביחד ללקט ולקלוע ממה שגדל ליד הבית. 

נכיר מקלעות שמתאימות ליצירה עם ילדים וטכניקות מורכבות יותר שמתאימות יותר למבוגרים. 

מקלעות נוי

להכניס כאן טקסט

מקלעות נוי

bottom of page